Annak érdekében, hogy jobb kiszolgálásban részesülj, a Padini sütiket használ az Adatvédelmi szabályzat szerint. Az "Elfogadom" gombra kattintva elfogadod ezt.  Elfogadom
Termékek Menü
Jelenleg itt jársz: > Kezdőlap >

ÁSZF

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a Padini Footwear Global Kft. valamennyi, a www. padini.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Padini.hu nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

A Padini.hu semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Ön a Webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1.    A szerződő partner azonossága

A szerződés a Padini Footwear Global Kft.-vel (a továbbiakban Padini.hu) jön létre.

Cégnév:  Padini Footwear Global Kft.
Székhely:  1107 Budapest, Szállás utca 21 17/a
Adószám:  25912207-2-42
Cégjegyzékszám:  01-09-295884
Kibocsájtó cégbíróság:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Bankszámla száma: OTP Bank 11715007-21515808-00000000

Telephely: 1107 Budapest, Szállás utca 21. 21. üzlet 1.em.

Telefonszám: +36-30-75-79-518

E-mail: info@padini.hu

2.    A szerződés létrejötte

Szerződést a Webáruházban kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

 Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre (a továbbiakban: a "Felhasználó"). Kérjük, hogy az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot.

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a Padini.hu,  www.padini.hu weboldalon található internetes vásárlói áruház oldalain található valamennyi árucikk (a továbbiakban: Termék). A Termékek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Padini.hu áruházon keresztül történik. Az Padini.hu áruházban történő vásárlásra az "Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény" ("Ekrtv.") irányadó.

Az eladó

Az eladó minden Termék vonatkozásában a Padini.hu, a Padini Footwear Global Kft., 

Felelősség korlátozása

A Padini.hu nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

  • Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja abban, hogy csatlakozzon az Padini.hu weboldalára, ott megrendelést adjon le.
  • Számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
  • Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.
  • A Felhasználó jelszavának megőrzése teljes mértékben a Ön felelőssége, a Padini.hu nem vállal felelősséget a jelszó, illetve a felhasználói felület illetéktelen használatából eredő kárért.

Az elektronikus szerződéskötés lépései

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A „Kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja Önt arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a Webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Kosár/Kassza” gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha minden rendben talált, akkor a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, az „Átvétel/tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázi cím eltér a szállítási címtől. A szállítási adatok megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kattintani. Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatit a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti.  A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Padini.hu részére.

Az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja még az összegző felületen is lehetősége van erre. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait a „Módosítás” feliratra kattintva, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett található „Módosítás” feliratra kattintva. 

Amennyiben Ön az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelés elküldése" gombra rákattintott, akkor Ön megrendelést ad le, mely ajánlatnak minősül.

3.    Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután elküldte megrendelését, az ajánlat megérkezését legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazoljuk Önnek, mely automatikus email megerősíti, hogy a Padini.hu megkapta az Ön által elküldött megrendelést. A megrendelés és szerződés az automatikus visszaigazoló e-mail-el jön létre  a Padini.hu és Ön között.

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Padini.hu -tól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a Padini.hu felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.     A szerződés szövegének tárolása

A megrendelés adatait a Padini.hu tárolja.

5.    Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a.    a terméknek,

b.    több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c.    több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d.    ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül (a továbbiakban együttesen: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán,  vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Padini.hu részére az Elállási Időszak alatt.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Padini.hu -nak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztültörténő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Padini.hu a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (14 nap) elküldi elállási nyilatkozatát a Padini.hu részére.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az alább feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Ha a Fogyasztó több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.

A termék Padini.hu címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Padini.hu -nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Padini.hu visszatéríti a visszaküldött termék vételi árát. 

A Padini.hu jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Padini.hu a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Padini.hu, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot (felpróbálás, kipróbálás)  meghaladó használat miatt következett az be.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 -    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Padini.hu, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,

-    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. kozmetikai termékek)

-    lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,

-    olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Padini.hu által nem befolyásolható ingadozásától függ.

6.    Árak, fizetés és szállítás

A szállítási idő az előrendelés visszaigazolásáról szóló értesítés dátumát követő naptól kezdődően legkésőbb 15 nap, kivéve, ha a Padini.hu nem küld értesítést hosszabb szállítási időről.

A Felhasználó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik. 

A kézhez vételtől - elállás esetén a termék Padini.hu általi visszavételéig - a kárveszélyt a Felhasználót terheli.

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

Amennyiben a termékek ára technikai hiba miatt, vagy egyéb okból tévesen kerül feltüntetésre a webáruházban, Eladó erről haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt. Ezen tájékoztatás nem minősül a 4. pont szerinti visszaigazolásnak, így nem jelenti a szerződés létrejöttét, akkor sem, ha Eladó automatikus visszaigazolást küld. Ez esetben a Vevő szerződési ajánlatának a Vevő kifejezett elfogadó nyilatkozata minősül, amely tartalmazza, hogy a megrendelését a termék Eladó által helyesbített, tényleges árának ismeretében, azt elfogadva adja le. A szerződés ez esetben is Eladó 4. pont szerinti visszaigazolásával jön létre.

Fizetési feltételek

Áruházunkban lehetőség van banki átutalásra, bankkártyás fizetésre, személyes és utánvéttel történő fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének.

BARION BANKKÁRTYA ELFOGADÁS:
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg.
A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt a Padini.hu. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a Padini.hu Önt erről tájékoztatni.

 A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a Padini.hu, utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Padini.hu díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Padini.hu. felelősséget nem vállal!

A következő címre küldje vissza a csomagot:

A visszaküldendő áruhoz Fogyasztónak mellékelnie kell a számla eredeti példányát!

Padini Footwear Global Kft. / Padini.hu

1107 Budapest, Szállás utca 21. 17/a üzlet

A Padini.hu ügyfélszolgálat elérhetősége hétköznapokon:

+36 -30-75-79-518

Nyitva tartás:

H-Sze-P 09.00-16.00

A visszaküldendő árut a Fogyasztó személyesen is visszaviheti üzletünkbe (1107 Budapest Szállás utca 21. 17/a üzlet.)

Önnek lehetősége van kicserélni üzletünkben az adott terméket, illetve igény esetén a vételárat készpénzben visszatérítik Önnek.

Amennyiben kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, kérjük, forduljon a Padini.hu ügyfélszolgálatához.

Email: info@padini.hu

Tel.: +36-30-75-79-518

7.    Szállítási költségek

Szállítási díjak:

1490 Ft Magyarországon belüli cím esetén

Kivételes esetben előfordulhat, hogy magasabb szállítási díjat kell a Padini.hu kiszámláznia. Ilyen esetben a díjról részletes kimutatást készít és arra a megrendelés előtt felhívj az Ön figyelmét.

Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést kiszállítanunk, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer számítja fel a Padini.hu.

8.    Szavatosság

8.1.    Kellékszavatosság

Ön a Padini.hu hibás teljesítése esetén a Padini Footwear Global Kft. / Padini.hu-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Padini.hu számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Padini.hu költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Padini.hu adott okot.

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Padini.hu.

Ön közvetlenül a Padini.hu szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Padini.hu-tól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Padini.hu csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Önrészére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Padini.hu bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2.    Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Padini.hu) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A gyártó, forgalmazó (Padini.hu) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-    a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-    a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-    a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Padini.hu) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9.    Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A Padini.hu minden nála vásárolt műszaki cikkre 1 éves jótállási (garanciális) időt biztosít a kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében.

Az egyes termékekre vonatkozó jótállási időtartam a termék adatlapján kerül feltüntetésre.

A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Padini.hu vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A Padini.hu a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Fogyasztó a terméket átveszi.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

-    szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Padini.hu, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

-    rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

-    helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

-    elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó

-    elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Padini.hu a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

-    ha a Padini.hu a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Padini.hu költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Padini.hu -nak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Padini.hu -t terhelik.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 1) és a 2). pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatosság, jótállás érvényesítése

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen a Padini.hu alább meghatározott címén, e-mailen vagy telefonon jelezheti:

Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru törvényes, 2 éves szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására az Önnek járó törvényes jogok fennállnak.

A jótállási feltételekről bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. Ha nincsenek meg Önnek ezek a dokumentumok vagy nem műszaki cikkről van szó, akkor kérjük, forduljon szolgáltató központunkhoz:

E-mail: info@padini.hu

Tel.: 06-30-75-79-518

Cím:

Padini Footwear Global Kft. / Padini.hu

1107 Budapest, Szállás utca 21. 21. üzlet 1.em.

10.    Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig az áru a Padini.hu/Padini Footwear Global Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Padini.hu irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

11.    Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése az Ön választása szerint történhet banki előreutalással, bankkártyával (online fizetés) vagy utánvéttel. A Padini Footwear Global Kft./ Padini.hu fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén az esedékes összeget utalja a következő számlaszámra:

OTP Bank 11715007-21515808-00000000

Kérjük adja meg rendelési számát, - illetve amennyiben rendelkezik ügyfélszámmal, - ügyfélszámát is a közlemény rovatban!

12.    Kapcsolatfelvétel

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségen:

info@padini.hu

A Padini.hu Webáruház  ügyfélszolgálat elérhetőségei:

E-mail: info@padini.hu

Tel.: 06-30-75-79-518

Cím:

Padini Footwear Global Kft. / Padini.hu

1107 Budapest, Szállás utca 21. 21. üzlet 1.em.

A Padini.hu Webáruház telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

H-Sze-P 9:00 – 16:00 óráig

Vagy írhat a Padini.hu ügyfélszolgálat címére:

E-mail: info@padini.hu

Tel.: 06-30-75-79-518

Postai cím:

Padini Footwear Global Kft. / Padini.hu

1107 Budapest, Szállás utca 21. 21. üzlet 1.em.

Visszáru cím:

Padini Footwear Global Kft. / Padini.hu

1107 Budapest, Szállás utca 21. 21.üzlet 1.em.

13.    Jogérvényesítési lehetőségek

13.1.    Panaszügyintézés

Ön a termékkel vagy a Padini.hu tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 12. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

A Padini Footwear Global Kft. / Padini.hu a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Padini Footwear Global Kft./ Padini.hu a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.

Padini Footwear Global Kft./ Padini.hu a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén köteles helyben Önnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Padini Footwear Global Kft./ Padini.hu a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Padini Footwear Global Kft. / Padini.hu az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Padini Footwear Global Kft./ Padini.hu egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Padini Footwear Global Kft. / Padini.hu a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Padini Footwear Global Kft./ Padini.hu az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt.

13.2.    Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Padini Footwear Global Kft. / Padini.hu és Ön között esetlegesen fennálló jogvita a Padini Footwear Global Kft. / Padini.hu  folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

-    Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

-    Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Iratleadási időpontok:

hétfő: 8.30-16.30

kedd: 8.30-16.30

szerda: 8.30-16.30

csütörtök: 8.30-18.00

péntek: 8.30-13.30

Tanácsadási időpontok:

hétfő: 08.30 - 16.30 

kedd: 08.30 - 16.30

szerda: 08.30 -16.30

csütörtök: 08.30 - 18.00

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

14.    Adatvédelem

A Padini.hu a birtokába jutott adatokat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján bizalmasan a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra, a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében használja fel. Adatai kezelésekor az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alapján járunk el.

Profil adatai a regisztráció fennállásáig, a számlázással kapcsolatos adatai a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli a Padini.hu. 

A Padini.hu technikai működtetése során a Padini Footwear Global Kft. (1107 Budapest, Szállás utca 21. 17/a.)adatfeldolgozóként jár el. 
A megrendelések teljesítéséhez, a Termékek kiszállítása tekintetében az Padini.hu adatfeldolgozóként a Royal Sprint Kft-t (1107 Budapest, Somfa utca 10.) veszi igénybe.

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Padini.hu által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait, a info@padini.hu e-mail címre küldött levél útján, amelyre 30 napon belül írásban, e-mail útján adunk tájékoztatást. 

Az adatai módosítását, törlését a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon kérheti, minden egyéb adatkezelési igényét a info@padini.hu email címre küldött e-mail útján kérheti.
Személyes adataival való vélt jogsérelem esetén az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bírósághoz fordulhat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu) kezdeményezhet vizsgálatot.

Az információk tulajdonjoga 

Kijelentjük, hogy a Padini Footwear Global Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.padini.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

15.    Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Padini Footwear Global Kft. / Padini.hu jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően az első használat alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, az ezt követően leadott megrendelésekre vonatkozóan. A Felhasználók előzetes tájékoztatásának minősül a hírlevél, illetve az Üzletszabályzat módosított változatának a www.Padini.hu oldalon való közzététele.

A Padini Footwear Global Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

 

Padini leírás

 

 


Padinicipo.hu 

 

Megfizethető minőségi Női és egyedi (padini) gyermek cipők  korrekt áron.

Padini gyermek vászoncipők, BIO papucsok, sportcipők,

esküvői-alkalmi cipők, mesefigurás termékek.

" A család kényelme, minőségbe léptetve "

Padini Facebook
Top termékek
8.790 Ft
Cikkszám: 2350-WHITE-36
Várható kiszállítás: 2021. április 23.
5.190 Ft
Cikkszám: TS-1-WHITE-35
Várható kiszállítás: 2021. április 23.
6.490 Ft
Cikkszám: 1371-F1-35
Várható kiszállítás: 2021. április 23.
3.490 Ft
Cikkszám: 978-COL BLUE-24
Várható kiszállítás: 2021. április 23.