Annak érdekében, hogy jobb kiszolgálásban részesülj, a Padini sütiket használ az Adatvédelmi szabályzat szerint. Az "Elfogadom" gombra kattintva elfogadod ezt.  Elfogadom
Termékek Menü
Jelenleg itt jársz: > Kezdőlap >

Elállási jog

Elállási jog

Letöltés 

Elállási nyilatkozat/letölthető melléklet/

Nyomtassa ki! Kitöltve küldje vissza a termékkel együtt a postázási címre!

5.    Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a.    a terméknek,

b.    több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c.    több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d.    ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül (a továbbiakban együttesen: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Padini.hu részére az Elállási Időszak alatt. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a csomaghoz mellékelt vagy a következő linken [link beillesztése] keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a padini.hu-nak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztültörténő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Padini.hu a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (14 nap) elküldi elállási nyilatkozatát a Padini.hu részére.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az alább feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Ha a Fogyasztó több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.

A termék Padini.hu címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Padini.hu-nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Padini.hu visszatéríti a visszaküldött termék vételi árát.

A Padini.hu jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Padini.hu a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Padini.hu, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat (felpróbálás, kipróbálás) miatt következett az be.

 

4.1.    Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

-    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Padini.hu, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,

-    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. kozmetikai termékek)

-    lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,

-    olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Padini.hu által nem befolyásolható ingadozásától függ.

A visszaküldendő áruhoz Fogyasztónak mellékelnie kell a számla eredeti példányát!

A következő címre küldje vissza a csomagot:

Padini Footwear Global Kft./Padini.hu

1107 Budapest, Szállás utca 21. 17/a üzlet

 

A Padini.hu ügyfélszolgálat elérhetősége hétköznapokon:

+36 -30-75-79-518

nyitva tartás: H-P 09.00-16.00

A visszaküldendő árut a Fogyasztó visszaviheti a 1107 Budapest, Szállás utca 21. 17/a üzletbe is.

Önnek lehetősége van kicserélni az üzletben (a készlettől függően) az adott terméket, illetve igény esetén a vételárat készpénzben visszatérítik Önnek.

Amennyiben kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, kérjük, forduljon a Padini.hu ügyfélszolgálatához.

Email: info@padini.hu

Tel.: +36-30-75-79-518

 

Melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 

 

 

Címzett:

Padini Footwear Global Kft. /Padini.hu

1107 Budapest, Szállás utca 21. 21. üzlet 1. em.

e-mail:

info@padini.hu

 

 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében*(1):

 

 

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja*(2):

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

Kelt:

 

 

 

 

 

 

 

*(1) Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

*(2) A megfelelő jelölendő

Padini leírás

 

 


Padinicipo.hu 

 

Megfizethető minőségi Női és egyedi (padini) gyermek cipők  korrekt áron.

Padini gyermek vászoncipők, BIO papucsok, sportcipők,

esküvői-alkalmi cipők, mesefigurás termékek.

" A család kényelme, minőségbe léptetve "

Padini Facebook
Top termékek
8.790 Ft
Cikkszám: 2350-WHITE-36
Várható kiszállítás: 2021. április 23.
5.190 Ft
Cikkszám: TS-1-WHITE-35
Várható kiszállítás: 2021. április 23.
6.490 Ft
Cikkszám: 1371-F1-35
Várható kiszállítás: 2021. április 23.
3.490 Ft
Cikkszám: 978-COL BLUE-24
Várható kiszállítás: 2021. április 23.